آموزش کسب و کار اینترنتی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی

ثبت نام کنید

شغل اینترنتی

تفاوت شغل اینترنتی با کسب و کار اینترنتی
بازدید: 1,358

تفاوت کسب و کار اینترنتی با شغل اینترنتی چیست؟

بسیاری از افراد به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، کسب و کار اینترنتی را با شغل اینترنتی اشتباه می گیرند. در صورتی که این دو مقوله تفاوت های بسیار زیادی با یکدیگر دارند. اشتغال اینترنتی مانند کار پیمانکاری و یا کارمندی در دنیای خارج است که فرد شاغل همواره در استخدام دیگران قرار دارد. به طور […]