آموزش کسب و کار اینترنتی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی

ثبت نام کنید

اشتباهات ایمیل مارکتینگ

ترفندها و اشتباهات ایمیل مارکتینگ
بازدید: 557

ترفندها و اشتباهات ایمیل مارکتینگ در کسب و کار اینترنتی

  ایمیل مارکتینگ یکی از روش های ارزان و بسیار کارآمد در حوزه تبلیغات و بازاریابی اینترنتی است. اما آیا هر ایمیلی می تواند به عنوان تبلیغ برای کاربران ارسال شود؟ چه باید کرد تا ایمیل ما از میان ایمیل های فراوان تبلیغاتی مورد بازدید قرار گیرد؟ در این مقاله به شرح برخی از ترفندها […]